Izaberite stranicu
arheologija

Позив за рефундацију дела трошкова пренаталног скрининга

Општина Тител je у сарадњи са Министарством за бригу о породици и демографији, а на основу потписаног Уговора о суфинансирању мера популационе политике обезбедила средства за спровођење мере популационе политике и подршке у области породице и деце, која ће се...

Јавни позив за куповину сеоских кућа за интерно расељена лица

Општина Тител, расписала је Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и помоћи у грађевинском и...

Конкурс за доделу студентских стипендија за 2023/2024

На основу члана 12. став 1.и члана 24. став 2. Одлуке о студентским стипендијама („Службени лист општине Тител“ број 11/2013 ) , председник општине, расписује     КОНКУРС ЗА  ДОДЕЛУ  СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА  ШКОЛСКУ 2023/2024     ПРАВО УЧЕШЋА НА...

Јавни позив за давање у закуп пољопривредног земљишта

Председник Општине Тител је дана 11.10.2023.године, донео Одлуку о расписивању Јавног позива за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије у Општини Тител. Јавни оглас за давање и закуп пољопривредног земљишта у својини Републике...

Предлози за Новембарску награду 2023

Позивамо грађане општине Тител, правна лица и све друге организације да предложе кандидате за Новембарску награду Општине Тител, која се традиционално додељује поводом Дана општине Тител. Награде се додељују физичком или правном лицу које има пребивалиште на...

Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Тител

У складу са чланом 36. и 39. Закона о јавним предузећима ( "Службени гласник Републике Србије", бр. 15/2016 и 88/2019) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа "Комуналац" бр. 02-17/2023-I od 23.06.2023. године, Скупштина...

Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми

На основу члана 13. Правилника о раду Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми, број:...

  Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи за побољшање услова становања избеглица доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми

На основу члана 12. Правилника о раду Комисије за избор корисника помоћи за побољшање услова становања избеглица доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми број: 02-21-1/2023-II од 31.07.2023. године, а у складу са Уговором о сарадњи на реализацији помоћи за...

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника за доделу помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности

На основу члана 12. Правилника о раду Комисије за избор корисника помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и помоћи у грађевинском и...

ОГЛАС О ПОПУЊАВАЊУ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ПУТЕМ ЈАВНОГ КОНКУРСА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ

На основу члана 54. и члана 56. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021 – др.закон), члана 95. став 1., члана 96., члана 100. и члана 102.  Закона о запосленима у аутономним...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ

На основу чланова 94. и 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе  („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017-др.закон, 95/2018 и 114/2021), члана 12. и 13. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за...

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Тител за 2024. годину

Обавештавамо грађане општине Тител да је председник општине мр Драган Божић расписао Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Тител за 2024. годину. У складу са Законом о пољопривредном земљишту...

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Тител за 2024. годину.

Обавештавамо грађане општине Тител да је председник општине мр Драган Божић расписао Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Тител за 2024. годину. У складу са Законом о...

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ

На основу члана 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе  („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017-др.закон, 95/2018 и 114/2021), члана 6. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места...