Izaberite stranicu
arheologija

План јавних набавки за 2023. годину

План јавних набавки за 2023. годину. Измена плана јавних набавки-верзија плана бр.2 Измена плана јавних набавки-верзија плана бр.3 Измена плана јавних набавки-верзија плана бр.4 Измена плана јавних набавки-верзија плана бр.5...

План јавних набавки за 2022. годину

План јавних набавки за 2022. годину Измена плана јавних набавки - верзија плана број 2 Измена плана јавних набавки - верзија плана број 3 Измена плана јавних набавки - верзија плана број 4 Измена плана јавних набавки - верзија плана број 5 Измена плана јавних набавки...

Јавна набавка услуга ,,Уклањање дивље депоније на територији општине Тител"

  Данас, 2. јула 2020. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку услуга ,,Уклањање дивље депоније на територији општине Тител". Понуде се достављају поштом или лично до 10.07.2020. године, најкасније до 09.30 часова (ако су...

Јавна набавка услуга ,,Одржавање јавне расвете“

  Данас, 2. јула 2020. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку услуга ,,Одржавање јавне расвете“. Понуде се достављају поштом или лично до 10.07.2020. године, најкасније до 08.30 часова (ако су послате поштом, у обзир се узима...

Јавна набавка услуга ,,Организација рада пољочуварске службе на територији општине Тител”

  Данас, 26. јуна 2020. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку услуга ,,Организација рада пољочуварске службе на територији општине Тител”. Понуде се достављају поштом или лично до 06.07.2020. године, најкасније до 08.30...

Јавна набавка „Радови на асфалтирању раскрснице код гробља парц. 916, 910/7 и 922 и улице Ђуре Ђаковића у Локу, пролаз између улица Мошина и Светозара Милетића у Мошорину и у Гардиновцима“

  Данас, 8. јуна 2020. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку „Радови на асфалтирању раскрснице код гробља парц. 916, 910/7 и 922 и улице Ђуре Ђаковића у Локу, пролаз између улица Мошина и Светозара Милетића у Мошорину и у...

Јавна набавка услуга „Oдржавање уличних канала у насељима општине Тител“

  Данас, 5. јуна 2020. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку услуга „Oдржавање уличних канала у насељима општине Тител“. Понуде се достављају поштом или лично до 15.06.2020. године, најкасније до 09.30 часова (ако су послате...

Јавна набавка услуга ,,Уклањање дивље депоније у Шајкашу"

  Данас, 4. јуна 2020. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку услуга ,,Уклањање дивље депоније у Шајкашу". Понуде се достављају поштом или лично до 12.06.2020. године, најкасније до 08.30 часова (ако су послате поштом, у...

Јавна набавка радова „Уређење приобаља реке Тисе у Тителу-VI фаза“

  Данас, 4. јуна 2020. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку радова „Уређење приобаља реке Тисе у Тителу-VI фаза“. Понуде се достављају поштом или лично до 12.06.2020. године, најкасније до 11.00 часова (ако су послате...

Јавна набавка добара ,,Набавка горива за моторна возила"

  Данас, 28. маја 2020. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку добара ,,Набавка горива за моторна возила". Понуде се достављају поштом или лично до 05.06.2020. године, најкасније до 11.30 часова (ако су послате поштом, у...

Јавна набавка ,,Радови на спортском објекту и опремање објеката општине Тител"

  Данас, 27. маја 2020. године, Општина Тител објавила је Позив за подношење понуде за јавну набавку ,,Радови на спортском објекту и опремање објеката општине Тител". Понуде се достављају поштом или лично до 04.06.2020. године, најкасније до 10.00 часова (ако су...