Izaberite stranicu
dokumenta 1

Закон о озакоњењу објеката

Упутство о озакоњењу (2018)

Закон о озакоњењу објеката (“Сл. глaсник РС”, бр. 96/2015 и 83/2018)

Закон о озакоњењу објеката (“Сл. глaсник РС”, бр. 96/2015)

Упутство о озакоњењу

Списак издатих решења о озакоњењу (2016. година)

Списак издатих решења о озакоњењу (2017. година)

Правоснажна решења о озакоњењу (2017. година)

Програм пописа са зонама и динамиком вршења пописа незаконито изграђених објеката

Правоснажна решења о озакоњењу (2018)

Списак издатих решења о озакоњењу (2018. година)

Списак издатих решења о озакоњењу (2018. година)

Списак издатих решења о озакоњењу (2018. година)

Списак издатих решења о озакоњењу (2018. година)

Списак издатих решења о озакоњењу (2018. година)

Списак издатих решења о озакоњењу (2019. година)

Списак издатих решења о озакоњењу (2019. година)

Списак издатих решења о озакоњењу (2019. година)