Izaberite stranicu
raspored prostorija

Распоред просторија у СО Тител

ПРИЗЕМЉЕ

Соба 1 – УСЛУЖНИ ЦЕНТАР – (одбрана, борачко-инвалидска заштита и питање избеглица, писарница, пријемна канцеларија и заменик матичара, порески контролор разреза и наплате локалних јавних прихода, дечији додаци и права породиља, дактилограф)
Соба 2 – УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Соба 3 – МАТИЧАР (матичар, заменик матичара, израда бирачког списка)

1. СПРАТ

Соба 6 – ИНСПЕКЦИЈА (грађевинско-урбанистичка инспекција, грађевинарство и комунално-стамбена делатност, урбанизам, нормативно-правни послови из области грађевинарства и урбанизма, легализација)
Соба 7 – ПОЉОПРИВРЕДА И АРХИВА (референт за послове пољопривреде, архива)
Соба 8 – КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ (локално-економски развој, пројекти, програми и менаџмент)
Соба 9 – ПРИЈЕМНА КАНЦЕЛАРИЈА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Соба 10 – СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ И РУКОВОДИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ, ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Соба 11 – ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ – НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ – РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И ЛПА – РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ
Соба 12 – ИТ АДМИНИСТРАТОР
Соба 13 – САЛА ЗА САСТАНКЕ
Соба 14 – ФИНАНСИЈЕ (рачуноводствени послови буџетских корисника, послови ликвидатора, књиговођа посебних рачуна)
Соба 15 – КУХИЊА
Соба 16 – ФИНАНСИЈЕ (буџетско рачуноводство и извештавање, инспектор канцеларијске контроле, припрема и извршење буџета и финансијско-рачуноводствени послови за потребе директних буџетских корисника)
Соба 17 – РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНА ПИТАЊА, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ (опште привредни послови, послови предузетништва, студијско-аналитички послови, послови статистике и заштите на раду)