Izaberite stranicu

Расписан Конкурс о суфинансирању пројеката удружења грађана

Обавештавамо грађане да је Општина Тител расписала Конкурс за доделу средстава за финансирање или/и суфинансирање програма/пројеката које реализују удружења грађана из буџета Општине Тител.

Право учешћа у расподели средстава имају удружења која су регистрована на територији Општине Тител и која реализују пројекте од јавног интереса на територији Општине Тител.

Висина средстава за финансирање (или/и суфинансирање) програма/пројеката које реализују удружења, утврђује се Одлуком о буџету Општине Тител и финансијским плановима за извршење буџета за текућу годину.

Средства за пројекте могу се доделити удружењима за реализацију програма /пројеката из следећих области: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, заштите интерно расељених и избеглих лица, подстицање наталитета, помоћи старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и мањинских права, образовања, науке, културе, неговање традиције и историјских тековина, информисања, заштите животне средине, заштите животиња, заштите потрошача, борбе против корупције, као и хуманитарни програми и други програми којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе.

Пријаве на конкурс подносе се Општини Тител –  Комисији за спровођење поступка расподеле средстава за удружења на посебном обрасцу који је саставни део конкурсне документације. Образац је саставни део овог правилника.

Конкурсна документација садржи:

  • образац пријаве (који садржи опис пројекта и предлог финансирања),
  • потписану изјаву од стране овлашћеног лица Подносиоца пријаве;
  • фотокопија решења о упису удружења у регистар,
  • извод из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује и
  • предмер и предрачун уколико су у питању радови

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном документацијом, поднете на неодговарајућем обрасцу или за намене супротне расписаном конкурсу, као и пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, неће се разматрати.

Рок за предају конкурсне документације за расподелу средстава тече од дана објављивања конкурса и траје до 18. марта 2024. године, односно до утрошка средстава обезбеђених за ову намену у 2024. години.

Комплетан текст конкурса, са свим информацијама и подацима о потребној документацији можете прочитати  овде

Комплетан текст правилника, са свим информацијама везаним за конкурс можете прочитати  овде

Образац пријаве на конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије општине Тител можете преузети овде