Izaberite stranicu

Расписан Конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама

Обавештавамо грађане да је Општина Тител расписала Конкурс за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета Општине Тител.

Право учешћа у расподели средстава имају традиционалне цркве и верске заједнице које се налазе на територији Општине Тител. Висина средстава за финансирање или суфинансирање програма традиционалних
цркава и верских заједница утврђује се Одлуком о буџету општине Тител и финансијским плановима за извршење буџета за текућу годину.

Средства се традиционалним црквама и верским заједницама додељују за:

  • изградњу или обнову цркава и верских објеката,
  • адаптацију или реконструкцију цркава и верских објеката,
  • инвестиционо и текуће одржавање цркава и верских објеката,
  • финансирање догађаја битних за цркву/верску заједницу и
  • реализацију културних, научних и других програма.

Пријаве на конкурс подносе се комисији на посебном обрасцу са једним предлогом пројекта, описом активности које би се финансирале и износом тражених буџетских средстава.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном документацијом, поднете на неодговарајућем обрасцу или за намене супротне расписаном конкурсу, као и пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, неће се разматрати.

Рок за предају конкурсне документације за расподелу средстава тече од дана објављивања Кконкурса и траје до 18. марта 2024. године, односно до утрошка средстава обезбеђених за ову намену у 2024. години.

Комплетан текст конкурса, са свим додатним информацијама везаним за конкурс и потребну документацију можете прочитати овде

Комплетан текст правилника можете прочитати  овде

Образац пријаве на конкурс за доделу бесповратних средстава традиционалним црквама и верским заједницама можете преузети овде.