Izaberite stranicu

ОГЛАС О ПОПУЊАВАЊУ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ПУТЕМ ЈАВНОГ КОНКУРСА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ

На основу члана 54. и члана 56. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021 – др.закон), члана 95. став 1., члана 96., члана 100. и члана 102.  Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017 и 114/2021), чланa 12. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у органима аутономне покрајине и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 95/16 и 12/22) и члана 57. став 1. тачка 57. Статута општине Тител („Сл. лист општине Тител“ бр. 3/2019) и Решења о попуњавању положаја начелника путем јавног конкурса број 114-4/2023-III од 28.06.2023. године, оглашава се

ОГЛАС О ПОПУЊАВАЊУ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ПУТЕМ ЈАВНОГ КОНКУРСА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ

Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 15 дана и почиње да тече дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневном листу „Дневник“.

Комплетан текст конкурса, са информацијама о праву учешћа, потребној документацији и роковима можете преузети овде.

Образац изјаве можете преузети овде.