Izaberite stranicu
titel slider 1

Локална пореска администрација

Обрасци захтева

Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину

Захтев за издавање дупликата решења

Захтев за издавање пореског уверења – правна лица

Захтев за издавање пореског уверења – физичка лица

Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза

Захтев за отпис дуговања по основу застарелости потраживања

Захтев за отпис плаћања дугованог пореза

Захтев за повраћај више или погрешно уплаћеног пореза

Захтев за прекњижавање више или погрешно уплаћеног пореза

Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину

Пријава за утврђивање накнаде за заштиту и унапређење животне средине

Пријава за утврђивање локалне комуналне таксе за држање средстава за игру

Пријава за утврђивање локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору

Одлуке и остали акти

Закључак о просечним ценама квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину у општини Тител

Закључак о просечним ценама квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину у општини Тител

Закључак о просечним ценама квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2024.годину у општини Тител