Izaberite stranicu
dokumenta 1

ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА

Пријем странака: понедељком и средом од 08.00 до 13.00 часова.

Позитивно мишљење на предлог  плана инспекцијског надзора за 2023.годину за послове грађевинске инспекције

 Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције општине Тител за 2023. годину

 Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције општине Тител за 2022. годину

Позитивно мишљење на предлог Годишњег плана инспекцијског надзора за 2022. годину за послове грађевинске инспекције

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2020. годину

Предлог Годишњег плана инспекцијског надзора грађевинске инспекције општине Тител за 2021. годину

Контролне листе

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2019. годину

Предлог Годишњег плана инспекцијског надзора грађевинске инспекције општине Тител за 2020. годину

Контролне листе

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2018. годину

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције и показатељи делотворности инспекцијског надзора за 2017. годину у складу са чланом 44. Закона о инспекцијском надзору

Предлог Годишњег плана инспекцијског надзора грађевинске инспекције општине Тител за 2018. годину

Контролне листе

Годишњи извештај о раду и показатељи делотворности инспекцијског надзора за 2016. годину према члану 44. Закона о инспекцијском надзору

Предлог Годишњег плана инспекцијског надзора грађевинске инспекције општине Тител за 2017. годину

 

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

Контролне листе 2023

Контролне листе

Законска регулатива

Годишњи извештај о раду и показатељи делотворности инспекцијског надзора за 2016. годину према члану 44. Закона о инспекцијском надзору

Предлог Годишњег плана инспекцијског надзора за 2017. годину

Годишњи извештај о раду комуналне инспекције и показатељи делотворности инспекцијског надзора за 2017. годину у складу са чланом 44. Закона о инспекцијском надзору

Годишњи план инспекцијског надзора комуналног инспектора за 2018. годину

Годишњи план инспекцијског надзора комуналног инспектора за 2019. годину

Годишњи извештај о раду комуналне инспекције и показатељи делотворности инспекцијског надзора за 2018. годину у складу са чланом 44. Закона о инспекцијском надзору

Годишњи план инспекцијског надзора за 2021. годину

Извештај о раду комуналне инспекције за 2020. годину

Годишњи план инспекцијског надзора за 2022. годину

Контролне листе

Извештај о раду комуналне инспекције за 2021. годину

Годишњи план инспекцијског надзора за 2023. годину

Годишњи извештај о раду комуналне инспекције за 2022. годину

 

 

ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Сагласност на Годишњи извештај за 2021. годину

Извештај о раду Инспекције за заштиту животне средине за 2021. годину

Годишњи план инспекцијског надзора за 2022. годину

Позитивно мишљење на предлог Плана инспекцијског надзора за 2022. годину

Годишњи план инспекцијског надзора за 2021. годину

Позитивно мишљење на предлог Плана инспекцијског надзора за 2021. годину

Годишњи план инспекцијског надзора за 2020. годину

Позитивно мишљење на предлог Плана инспекцијског надзора за 2020. годину

Извештај о раду Инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину

Сагласност на Годишњи извештај за 2018. годину

Годишњи план инспекцијског надзора за 2019. годину

Позитивно мишљење на предлог Плана инспекцијског надзора за 2019. годину

Права и обавезе привредних субјеката у редовном инспекцијском надзору

Годишњи извештај о раду инспекције за заштиту животне средине и показатељи делотворности инспекцијског надзора за 2017. годину у складу са чланом 44. Закона о инспекцијском надзору

Годишњи план инспекцијског надзора за 2018. годину

Позитивно мишљење на предлог Плана инспекцијског надзора за 2018. годину

Предлог Плана инспекцијског надзора за 2017. годину

Позитивно мишљење на предлог Плана инспекцијског надзора за 2017. годину

Контролне листе

Годишњи план инспекцијског надзора за 2023. годину

Позитивно мишљење за на План инспецијског надзора  за 2023. годину

Годишњи извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2022. годину

Сагласност на годишњи извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2022. годину

ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА

ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР

Годишњи извештај о раду и показатељи делотворности инспекцијског надзора локалне пореске администрације за 2022. годину

Годишњи план рада инспекцијског надзора за 2023. годину Одсека за утврђивање и наплату локалних јавних прихода општине Тител

Годишњи извештај о раду и показатељи делотворности инспекцијског надзора локалне пореске администрације за 2021. годину

Годишњи план рада инспекцијског надзора за 2022. годину Одсека за утврђивање и наплату локалних јавних прихода општине Тител

Годишњи извештај о раду и показатељи делотворности инспекцијског надзора локалне пореске администрације за 2018. годину

Годишњи план рада инспекцијског надзора за 2019. годину Одсека за утврђивање и наплату локалних јавних прихода општине Тител

Годишњи извештај о раду локалне пореске администрације за 2017. годину

Годишњи план рада инспекцијског надзора за 2018. годину

Контролна листа

Контролне листе