Izaberite stranicu
dokumenta 1

Пријем странака: понедељком и средом од 08.00 до 13.00 часова.

Стратешки План грађевинске инспекције за период 2023-2027 године

Полугодишњи План јануар-јун 2023. године

Полугодишњи План јул-децембар 2023. године

1. Месечни План грађевинске инспекције за јануар 2023. године

2. Месечни План грађевинске инспекције за фебруар 2023. године

3. Месечни План грађеивинске инспекције за март 2023. године

4.Месечни План грађевинске инспекције за април 2023. годину

5. Месечни План грађевинске инспекције за мај 2023. године

6. Месечни План грађевинске инспекције за јун 2023. године

7. Месечни План грађевинске инспекције за јул 2023. године

8. Месечни План гарђевинске инспекције за август 2023. годину

9. Месечни План грађевинске инспекције за септембар 2023. године

10. Месечни План грађевинске инспекције за октобар 2023. године

11. Месечни План грађевинске инспекције за новембар 2023. године

12. Месечни План грађевинске инспекције за децембар 2023. годину

Тромесечни План јануар-март 2023

Тромесечни План април-јун 2023

Тромесечни План јул-септембар 2023

Тромесечни План октобар-децембар 2023

Позитивно мишљење на предлог  плана инспекцијског надзора за 2023.годину за послове грађевинске инспекције

 Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције општине Тител за 2023. годину 

Мишљење на Годишњи план инспекцијског надзора за 2023. годину 

Позитивно мишљење на предлог Годишњег плана инспекцијског надзора за 2022. годину за послове грађевинске инспекције

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2022. годину

Сагласност на Годишњи извештај о раду за 2022. годину- грађевинска инспекција

Предлог Годишњег плана инспекцијског надзора грађевинске инспекције општине Тител за 2021. годину

Контролне листе

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2019. годину

Предлог Годишњег плана инспекцијског надзора грађевинске инспекције општине Тител за 2020. годину

Контролне листе

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2018. годину

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције и показатељи делотворности инспекцијског надзора за 2017. годину у складу са чланом 44. Закона о инспекцијском надзору

Предлог Годишњег плана инспекцијског надзора грађевинске инспекције општине Тител за 2018. годину

Контролне листе

Годишњи извештај о раду и показатељи делотворности инспекцијског надзора за 2016. годину према члану 44. Закона о инспекцијском надзору

Предлог Годишњег плана инспекцијског надзора грађевинске инспекције општине Тител за 2017. годину

 

Контролне листе

Законска регулатива

Годишњи извештај о раду и показатељи делотворности инспекцијског надзора за 2016. годину према члану 44. Закона о инспекцијском надзору

Предлог Годишњег плана инспекцијског надзора за 2017. годину

Годишњи извештај о раду комуналне инспекције и показатељи делотворности инспекцијског надзора за 2017. годину у складу са чланом 44. Закона о инспекцијском надзору

Годишњи план инспекцијског надзора комуналног инспектора за 2018. годину

Годишњи план инспекцијског надзора комуналног инспектора за 2019. годину

Годишњи извештај о раду комуналне инспекције и показатељи делотворности инспекцијског надзора за 2018. годину у складу са чланом 44. Закона о инспекцијском надзору

Годишњи план инспекцијског надзора за 2021. годину

Извештај о раду комуналне инспекције за 2020. годину

Годишњи план инспекцијског надзора за 2022. годину

Контролне листе

Извештај о раду комуналне инспекције за 2021. годину

Годишњи план инспекцијског надзора за 2023. годину

Мишљење на годишњи План инспекцијског надзора за 2023. годину.

Годишњи извештај о раду комуналне инспекције за 2022. годину 

Сагласност на Извештај о раду комуналне инспекције за 2022. годину

 

 

 

Извештај о раду Инспекције за заштиту животне средине за 2021. годину

Годишњи план инспекцијског надзора за 2022. годину

Позитивно мишљење на предлог Плана инспекцијског надзора за 2022. годину

Годишњи план инспекцијског надзора за 2021. годину

Позитивно мишљење на предлог Плана инспекцијског надзора за 2021. годину

Годишњи план инспекцијског надзора за 2020. годину

Позитивно мишљење на предлог Плана инспекцијског надзора за 2020. годину

Извештај о раду Инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину

Сагласност на Годишњи извештај за 2018. годину

Годишњи план инспекцијског надзора за 2019. годину

Позитивно мишљење на предлог Плана инспекцијског надзора за 2019. годину

Права и обавезе привредних субјеката у редовном инспекцијском надзору

Годишњи извештај о раду инспекције за заштиту животне средине и показатељи делотворности инспекцијског надзора за 2017. годину у складу са чланом 44. Закона о инспекцијском надзору

Годишњи план инспекцијског надзора за 2018. годину

Позитивно мишљење на предлог Плана инспекцијског надзора за 2018. годину

Предлог Плана инспекцијског надзора за 2017. годину

Позитивно мишљење на предлог Плана инспекцијског надзора за 2017. годину

Контролне листе

Годишњи план инспекцијског надзора за 2023. годину

Мишљење на годишњи План инспекцијског надзора за 2023. годину.

Годишњи извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2022. годину

Сагласност на годишњи извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2022. годину

ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА

ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР

Годишњи извештај о раду и показатељи делотворности инспекцијског надзора локалне пореске администрације за 2022. годину

Годишњи план рада инспекцијског надзора за 2023. годину Одсека за утврђивање и наплату локалних јавних прихода општине Тител

Годишњи извештај о раду и показатељи делотворности инспекцијског надзора локалне пореске администрације за 2021. годину

Годишњи план рада инспекцијског надзора за 2022. годину Одсека за утврђивање и наплату локалних јавних прихода општине Тител

Годишњи извештај о раду и показатељи делотворности инспекцијског надзора локалне пореске администрације за 2018. годину

Годишњи план рада инспекцијског надзора за 2019. годину Одсека за утврђивање и наплату локалних јавних прихода општине Тител

Годишњи извештај о раду локалне пореске администрације за 2017. годину

Годишњи план рада инспекцијског надзора за 2018. годину

Контролна листа

Контролне листе