Izaberite stranicu

Решење о процени утицаја на животну средину пројекта „Хангар за смештај пољопривредних машина“ на КП бр.2624 Мошорин

На основу  члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник Р.Србије“, 135/04 и 36/09), Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине општинске управе Тител, објављује обавештење о донетом решењу да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта „Хангар за смештај пољопривредних машина“ на КП бр.2624 Мошорин, носиоца прејекта „LOGIN EKO“ ДОО Булевар Зорана Ђинђића 125. Београд.

Носилац прејекта „LOGIN EKO“ ДОО Булевар Зорана Ђинђића 125. Београд, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта „Хангар за смештај пољопривредних машина“ на КП бр.2624 Мошорин.

Након спроведеног поступка, Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине општинске управе Тител је дана 15.03.2023. године донела Решење број 501-15/2023-IV-03, да није потребна процена утицаја на животну средину.

Представници заинтересоване јавности, могу извршити увид у донето решење и изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења у средствима информисања, непосредно или преко првостепеног органа.

Решење можете прочитати овде.