Izaberite stranicu
titel slider 1

Правилник о организацији и систематизацији радних места

Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Тител

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 04.01.2021. године

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 13.01.2021. године

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 25.01.2021. године

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 01.02.2021. године

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 22.02.2021. године

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 01.03.2021. године

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 09.03.2021. године

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 20.04.2021. године

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 27.04.2021. године

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 06.05.2021. године

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 31.07.2021. године

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 23.08.2021. године

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 27.08.2021. године

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 31.08.2021. године

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 08.11.2021. године

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 01.01.2022. године

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 01.03.2022. године

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 31.07.2022. године

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 07.09.2022. године

Правилник о организацији и систематизацији радних места  Општине Тител

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 31.03.2023. године

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 30.04.2023. године

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 31.05.2023. године

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 30.06.2023. године

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 31.07.2023. године

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 31. 08.2023

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 30. 09.2023

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 31. 10.2023

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 30.11.2023.

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 31.12.2023.

Правилник о измени и допуни Правлинка о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Општине Тител 2024. године

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 31.01.2024.

Број запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи Тител – на дан 29.02.2024.