Izaberite stranicu

Конкурс за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Тител и правилник о начину и поступку доделе средстава

Обавештавамо грађане општине Тител да је Општина Тител расписала Конкурс за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Тител. Општинско веће општине Тител је на 72. седници одржаној 17. фебруара 2023. године донело и Правилник о начину и поступку доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Тител.

Право учешћа у расподели средстава из члана 1. овог Правилника имају
традиционалне цркве и верске заједнице које се налазе на територији општине Тител.

Висина средстава за финансирање или суфинансирање програма традиционалних
цркава и верских заједница утврђује се Одлуком о буџету општине Тител и финансијским
плановима за извршење буџета за текућу годину.

Средства се традиционалним црквама и верским заједницама додељују за:

  • изградњу или обнову цркава и верских објеката,
  • адаптацију или реконструкцију цркава и верских објеката,
  • инвестиционо и текуће одржавање цркава и верских објеката,
  • финансирање догађаја битних за цркву/верску заједницу и
  • реализацију културних, научних и других програма.

Пријаве на конкурс подносе се комисији на посебном обрасцу са једним предлогом
пројекта, описом активности које би се финансирале и износом тражених буџетских
средстава.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном документацијом,
поднете на неодговарајућем обрасцу или за намене супротне расписаном конкурсу, као и
пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, не разматрају се.

Рок за предају конкурсне документације за расподелу средстава тече од дана објављивања
конкурса и траје до 15. марта 2023. године, односно до утрошка средстава обезбеђених за ову
намену у 2023. години.

Комплетан текст конкурса, са свим додатним информацијама везаним за конкурс и потребну документацију можете прочитати овде.

Комплетан текст правилника можете прочитати овде.

Образац пријаве на конкурс за доделу бесповратних средстава традиционалним црквама и верским заједницама можете преузети овде.