Izaberite stranicu

Поновљени Јавни позив за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала

На основу члана 12. Правилника о раду Комисије број: 02-16-1/2021-II од 26.05.2021. године,  Комисија за избор корисника помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала, образована решењем број 02-16/2021-II од 12.05.2021. године, (у даљем тексту Комисија), дана 17.10.2022. године, расписује поновљени Јавни позив за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз набавку грађевинског материјала.

Предмет јавног позива је помоћ намењена решавању стамбених потреба избеглица кроз набавку грађевинског материјала и може бити додељена избеглицама, које имају пребивалиште/боравиште  на  територији  Општине Тител, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, а којима је помоћ неопходна за побољшање услова становања.

Помоћ је бесповратна и одобрава се за куповину грађевинског материјала неопходног за побољшање основних услова становања, при чему максимална вредност једног пакета грађевинског материјала, по породичном домаћинству корисника, износи до РСД 600.000,00, а минимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи РСД 200.000,00, по породичном домаћинству корисника.

Комплетан текст јавног позива, услове и мерила за избор корисника, потребну документацију и друге податке можете погледати овде.