Izaberite stranicu

Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Тител

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 и 63/2021) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине Тител» број 05. од 18.06.2009.), Председник Општине Тител је дана 16.09.2022. године, донео одлуку о расписивању Јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Тител и расписује Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Тител.

Предмет јавног надметања, списак катастарских општина са јединицама јавног надметања и њиховим површинама и другим информацијама, услове за пријављивање на јавно надметање и потребну документацију, рок за подношење пријаве и друге информације можете прочитати овде.

Контакт особе за додатне информације: Весна Павловић и Маја Митић, тел. 021/2960-186 локал 33.