Izaberite stranicu

Обележавање кућних бројевa

 

Због проблема приликом утврђивања кућног броја за објекте који нису обележени, честих примедби од стране хитне медицинске помоћи, полиције, ватрогасне и инспекцијске службе, упућујемо апел грађанима општине Тител да су на основу члана 23. и 29. Закона о Регистру просторних јединица и адресном регистру („Службени гласник РС“, бр. 9/2020) у обавези да истакну кућни број на својим стамбеним објектима.

На основу горе наведених чланова Закона трошкови означавања и обележавања зграда и катастарских парцела кућним бројевима у надлежности су стамбене заједнице, власника или корисника зграде, односно власника, корисника или закупца катастарске парцеле.

У наредном периоду надзор над обележавањем објеката вршиће Одељење за инспекцијске послове Општинске управе Тител.

За све додатне информације можете позвати Одељење за инспекцијске послове на тел: 021/2960186.