Izaberite stranicu

Обавештење о угроженом подручју

На основу Решења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управе за ветерину, насељена места Гардиновци и Шајкаш у општини Тител, проглашавају се УГРОЖЕНИМ подручјем од заразне болести АФРИЧКЕ КУГЕ КОД ДОМАЋИХ СВИЊА.

 На УГРОЖЕНОМ подручју, ради спречавања појаве афричке куге свиња спроводиће се следеће мере:

 

 1. Попис свих газдинстава на којима се држе свиње;
 2. Обележавање и регистрација свих необележених свиња;
 3. Забрана премештања и превоз свиња јавним или приватним путевима, осим ако је неопходно путевима на газдинствима, када такво премештање и превоз одобри ветеринарски инспектор. Ова се забрана не примењује ако се свиње превозе друмским или железничким саобраћајницама, без истовара или заустављања или ако свиње за клање долазе изван угроженог подручја за хитно клање у кланицу која се налази у угроженом подручју;
 4. Чишћење и дезинфекција, а по потреби и дезинсекција камиона и других превозних средстава и опреме која је коришћена за превоз свиња, других животиња или материјала који могу да буду контаминирани (на пример лешеви, храна за животиње, стајњак и друго), што је пре могуће након контаминације. Превозна средства коришћена за превоз свиња не могу да напусте угрожено подручје ако нису претходно очишћена или дезинфикована;
 5. Забрана уласка и изласка на газдинство и са газинства свим животињама, без одобрења ветеринарског инспектора;
 6. Забрана организовања сајмова, изложби и другог окупљања животиња, продаја хране животињског порекла и хране за животиње ван пословног простора, као и рада сточних пијаца;
 7. Пријава ветеринарском инспектору, без одлагања, свих оболелих или угинулих свиња са газдинства, који налаже одговарајућа испитивања;
 8. Забрана премештања свиња са газдинства, док не протекне најмање 30 дана од спровођеног чишћења и прве дезинфекције, а по потреби и дезинсекције зараженог газдинства, у складу са посебним прописом;
 9. Клање свиња на газдинству за сопствене потребе у угроженом подручју врши се у складу са подтачком 7а тачка IV овог решења;
 10. Забрана промета семена, јајних ћелија и ембриона свиња са газдинства која се налазе у угроженом подручју;
 11. Примена биосигурносних мера које мора да спроводи свака особа која улази или излази са газдинста у угроженом подручју у циљу смањења ризика од ширења вируса афричке куге свиња;
 12. Забрана употребе помија у исхрани свиња.
 13. Убијање и клање домаћих свиња на газдинствима, а на основу анализе ризика и у складу са епизоотиолошком ситуацијом у циљу спречавања ширења болести;
 14. Држање свих свиња на газдинству у затвореним објектима, осим одређених врста свиња које захтевају посебне услове држања у ограђеним просторима, ради спречавања контакта са свињама са других газдинстава и/или дивљим свињама.

14.а Убијање свиња уколико се држе слободно (на испаши), односно уколико се не испуњавају услови из подтачке 14. тачке V овог решења.