Izaberite stranicu

ОБАВЕШТЕЊЕ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2024. ГОДИНУ

Република Србија

Општина Тител

Општинска управа

Председник општине Тител

Број: 320-17/2023-II

Датум: 25.07.2023. године

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2024. ГОДИНУ

СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Тител за 2024. годину, број 320-12/2023-II  од дана 23.06.2023. године, објављен на интернет страници општине Тител и огласним таблама месних канцеларија.