Izaberite stranicu

Нови рок Јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Тител за 2022. годину

Обавештавамо грађане општине Тител да је Општинско веће општине Тител донело одлуку о продужењу рока Јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Тител за 2022. годину.

Рок за достављање пријава по Јавном конкурсу за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Тител продужен је до 16. авуста 2022. године.

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до 16. августа 2022. године (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Текст одлуке можете прочитати овде.