Izaberite stranicu

Конкурс за доделу бесповратних средстава породицама на територији Аутономне покрајине Војводине за куповину некретнине у циљу унапређења положаја жена

Обавештавамо грађане Oпштине Тител да је Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова расписао Конкурс за доделу бесповратних средстава породицама на територији Аутономне покрајине Војводине за куповину некретнине у циљу унапређења положаја жена.

Предмет овог конкурса је додела бесповратних средстава за куповину стамбене јединице породицама са пребивалиштем на територији Аутономне покрајине Војводине, којом се сматрају непокретности (станови или куће) које се налазе у седиштима градова и општина, као и у селима изван градских и општинских седишта на територији АП Војводине, и то на земљишту које је планским документом предвиђено за градњу и које су уписане у катастар непокретности. Укупна средства која се додељују по овом Конкурсу износе 40.800.000,00 динара.

Комплетан текст конкурса са његовим циљевима, информацијама о праву учешћа, условима, потребној документацији, року за подношење пријаве и другим информацијама можете прочитати овде.

Образац пријаве можете преузети овде.

Правилник о условима за доделу бесповратних средстава породицама на територији Аутономне покрајине Војводине за куповину некретнине у циљу унапређења положаја жена можете преузети овде.