Izaberite stranicu

Конкурс за доделу бесповратних средстава породицама на територији Аутономне покрајине Војводине, за куповину некретнине, с циљем унапређивања положаја жена

Обавештавамо грађане општине Тител да је Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова расписао конкурс за доделу бесповратних средстава породицама на територији Аутономне покрајине Војводине, за куповину некретнине, с циљем унапређивања положаја жена.

Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за куповину стамбене јединице породицама са пребивалиштем на територији Аутономне покрајине Војводине.

Под стамбеном јединицом из претходног става сматрају се непокретности (станови или куће) које се налазе у седиштима градова и општина, као и у селима изван градских и општинских седишта на територији АП Војводине, и то на земљишту које је планским документом предвиђено за градњу и које су уписане у катастар непокретности.

Право учешћа на конкурсу имају брачне или ванбрачне заједнице, као и једнородитељске породице које у свом власништву/сувласништву немају стамбени простор. Једнородитељском породицом се сматра самохрана мајка која се сама стара о детету због тога што је отац детета преминуо, или је непознат или је лишен родитељског права судском одлуком.

Укупна средства која се додељују по овом конкурсу износе 45.000.000,00 динара.
Рок за подношење пријаве је 12. мај 2023. године.

Комплетан текст конкурса, са информацијама о његовим условима, обавезној документацији,  напоменама и другим битним информацијама можете прочитати овде.

Образац пријаве можете преузети овде.

Правилник можете преузети овде.

Одлуку Покрајинске владе о додели бесповратних средставапородицама на територији Аутономне покрајине Војводине, за куповину некретнине, с циљем унапређивања положаја жена можете прочитати овде.