Izaberite stranicu

Јавни позив за реализацију Пограма подстицања запошљавања младих „Моја прва плата“

Обавештавамо грађане општине Тител да је Национална служба за запошљавање расписала Јавни позив за реализацију Пограма подстицања запошљавања младих „Моја прва плата“.

Програм подстицања запошљавања младих „Моја прва плата“ подразумева оспособљавање незапосленог за самосталан рад, односно праксу на пословима код послодавца у циљу стицања знања, вештина и компетенција за рад. Програм се реализује без заснивања радног односа.

У Програм се укључују незапослена лица са најмање средњим образовањем и без радног искуства стеченог на пословима у оквиру нивоа образовања на којима ће се оспособљавати. Изузетно, у Програм се могу укључити и лица која имају радно искуство краће од 6 месеци, стечено на пословима у оквиру нивоа образовања на којима ће се оспособљавати.
Трајање Програма је 9 месеци.
Tоком трајања Програма Национална служба за запошљавање:

  1. ангажованим лицима на име новчане накнаде исплаћује средства у укупном
    месечном износу од:
    -25.000,00 динара за лица која се оспособљавају са средњим образовањем,
    -30.000,00 динара за лица која се оспособљавају са високим образовањем;
  2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне
    болести, у складу са законом.

Поред наведеног износа, послодавац може ангажованим лицима исплатити додатна
средства, која на месечном нивоу не могу бити већа од износа који исплаћује
Национална служба за запошљавање. На додатни новчани износ који уплаћује
послодавац, у складу са Законом о порезу на доходак грађана, плаћа се порез на друге
приходе по стопи од 20%.

Комплетан текст јавног позива, услове учешћа, пријаве послодаваца и кандидата за учешће, обавезе из уговора и друге информације моћете пронаћи овде.

Обавештење о третману додатних исплата кандидату од стране послодавца можете пронаћи овде.

Пример обрачуна пореза на додатна средства која исплаћује послодавац кандидату укљученом у програм „Моја прва плата“ можете видети овде.

Пријава за учешће у програму и остале информације налазе се на следећем линку: https://mojaprvaplata.gov.rs