Izaberite stranicu

ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији општине Тител за 2022. годину

На основу Одлуке Општинског већа општине Тител о расписивању Јавног конкурса за учешће домаћинстава у спровођењу мере енергетске санације уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе број 06-15/2023-III од 24.05.2023. године и Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње, циркулационих пумпи по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП1/22 (у даљем тексту: Правилник) општина Тител, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији општине Тител за 2022. годину.

Укупно средства које општина заједно са средствима Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности Републике Србије додељује путем овог конкурса износе за меру из одељка I. став 1. тачка 1) Јавног позива 1.490.000,00 динара.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања на званичној интернет страници и огласној табли Општине Тител, Конкурс је отворен закључно са даном 23.06.2023. године.

Комплетан текст конкурса, са информацијама о праву учешћа, критеријумима за оцену пројекта, потребној документацији и роковима можете прочитати овде.

Пријавни образац и образац о стању породичних кућа за пријаву на Јавни конкурс за учешће домаћинстава у спровођењу мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије можете преузети овде.

Листу фирми/привредних субјеката изабраних на основу Јавног позива за привредне субјекте општине Тител можете преузети овде.

Kритеријуме за избор пројеката уградње соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе можете преузети овде.

Изјаву о сагласности за прикупљање података можете преузети овде.

Изјаву о сагласности за сувласника можете преузети овде.

Опште услове за прикључење фотонапонских модула можете преузети овде.

Брошуру за домаћинства можете преузети овде.

Пример копије рачуна са обележеном одобреном снагом можете видети овде.