Izaberite stranicu

Јавна презентација урбанистичког пројекта геронтолошког центра – дома за старе на катастарској парцели 4949 К.О. Тител

Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине Општинске управе општине Тител оглашава јавну презентацију урбанистичког пројекта геронтолошког центра – дома за старе на катастарској парцели 4949 К.О. Тител (катастарска парцела број 4949 К.О. Тител).

Јавна презентација одржаће се у згради Општинске управе Тител, у улици Главна 1 (Свечана сала Општинске управе Тител) у трајању од седам дана, почев од 20. фебруара до 27. фебруара 2023. године, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе преко општинског Услужног центра – писарница Одељењу за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине Општинске управе општине Тител (Главна бр. 1), најкасније до 27. фебруара 2023. године.

Заинтересована лица могу извршити увид у урбанистички пројекат и на овој интернет страници, а комплетан оглас можете прочитати овде.