Izaberite stranicu

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ

На основу члана 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе  („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017-др.закон, 95/2018 и 114/2021), члана 6. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 95/16 и 12/22), начелник Општинске управе Тител, дана 12.06.2023. године, оглашава:

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ

Рок за подношење пријаве на интерни конкурс је 8 дана од дана када је интерни конкурс оглашен на интернет страници општине Тител и огласној табли општине Тител.Датум оглашавања конкурса: 12.06.2023. године. Датум истека рока за подношење пријава на интерни конкурс: 20.06.2023. године.

Комплетан текст конкурса, са информацијама о праву учешћа, потребној документацији и роковима можете преузети овде.

Образац 1 можете преузети овде.

Образац 2 можете преузети овде.