Обавештавају се грађани да се, услед проглашења ванредног стања на територији Републике Србије ради сузбијања ширења Корона вируса, упућивање захтева за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету, ученику и одраслом за покретање поступка процене Интерресорној комисији може вршити електронским путем.

Имејл адреса за упућивање захтева и пратеће документације: gzivkovic@opstinatitel.rs. Особа за контакт: Гордана Живковић, координатор ИРК.

Захтев/иницијативу комисији за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету, ученику и одраслом за покретање поступка процене можете преузети овде.