У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, број 62/06, 65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017 и 18/2019), председник општине Тител, мр Драган Божић, расписао је јавни позив којим обавештава: образовнe установe – школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара; високообразовнe установe – факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара и правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства, да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Тител за 2020. годину, до 31. марта 2020. године.

Додатне информације у вези са овим јавним позивом можете добити на бројеве телефона 021/2960-186 и 064/8224227 (Млађен Ђурић и Весна Багић), путем имејла mladja@opstinatitel.rs или лично у просторијама Одељења за привреду, локално економски развој и стамбено – комуналне послове Општинске управе Тител, Улица Главна, бр.1, први спрат, канцеларија 19.

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у дрважној својини на територији општине Тител за 2020. годину можете преузети овде.