Oбавештење у вези са бирачким списком

Општинска управа општине Тител упутила је обавештење грађанима општине Тител који имају бирачко право о извршењу увида у бирачки списак, као и тражењу уписа, брисања, измене, допуне или исправке бирачког списка.

На основу члана 14. став 1., члана 15. и члана 21. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“ број 104/2009 и 99/2011) и Одлуке за расписивање избора за народне посланике („Службени гласник РС“ број 19/2020), Одлуке о расписивању избора за избор посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ број 15/2020) и Одлуке о расписивању избора за избор одборника градова и скупштина општина („Службени гласник РС“ број 19/2020), Општинска управа општине Тител

ОБАВЕШТАВА ГРАЂАНЕ

Обавештавају се грађани општине Тител који имају бирачко право, да до закључења бирачког списка, 10. априла 2020. године до 24,00 часа, могу извршити увид у бирачки списак и тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка.

Од закључења бирачког списка, тј. од 11. априла 2020. године, па до 22. априла 2020. године у 24,00 часа, односно 72 часа пре дана одржавања избора, бираче у бирачки списак уписује Министарство државне управе и локалне самоуправе.

Од проглашења изборне листе право на увид и на подношење захтева за измену бирачког списка има и подносилац изборне листе, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтев се прилажу потребни докази.

Грађани могу од расписивања избора за народне посланике Народне скупштине Републике Србије до најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка 04. априла 2020. године, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи.

Увид, упис, брисање, исправка и допуна у бирачки списак, вршиће се у згради општине Тител, Тител, Главна број 1, приземље, канцеларија број 3, у времену од 08,00 до 13,00 часова сваког радног дана и суботом од 10,00 до 13,00 часова.

Увид у јединствени бирачки списак грађани могу извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak, уношењем података о јединственом матичном броју грађана.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
Број: 02-7/2020-IV, 05. марта 2020. године
У Тителу, 05. марта 2020. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Соња Пејакић Антић

Последње вести

2020-03-10T13:41:13+01:00
Go to Top