ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА

Пријем странака: понедељком и средом од 08.00 до 13.00 часова.

Контролне листе

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2019. годину

Предлог Годишњег плана инспекцијског надзора грађевинске инспекције општине Тител за 2020. годину

Контролне листе

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2018. годину

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције и показатељи делотворности инспекцијског надзора за 2017. годину у складу са чланом 44. Закона о инспекцијском надзору

Предлог Годишњег плана инспекцијског надзора грађевинске инспекције општине Тител за 2018. годину

Контролне листе

Годишњи извештај о раду и показатељи делотворности инспекцијског надзора за 2016. годину према члану 44. Закона о инспекцијском надзору

Предлог Годишњег плана инспекцијског надзора грађевинске инспекције општине Тител за 2017. годину

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА

Извештај просветног инспектора за 2017. годину

Контролне листе можете преузети овде.

ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР