Virtuelni matičar pruža posetiocima sajta i građanima mogućnost da putem interneta naruče i na kućnu adresu preuzmu naručene izvode ili uverenja iz matične službe matičnog područja Titel.

Traženi dokumenti se šalju isključivo na području Republike Srbije.

Naručivanje izvoda je moguće obaviti u periodu od 00,00 do 24,00 časa ali se obrada naručenih podataka vrši narednog radnog dana.

Da bi smo Vam poslati tražene dokumente, neophodno je da nam dostavite uplatnice o plaćenim taksama, na jedan od sledećih načina:

  1. poštom, na adresu: Opština Titel (za matičara), Glavna 1, 21240 Titel,
  2. putem formulara za naručivanje dokumenta, pošaljete skenirane uplatnice o plaćenim taksama,
  3. faksom na broj 021/2961-553.

Takse za naručivanje izvoda iz matične knjige na domaćem obrascu su:

Svrha uplate: Taksa za izvod
Primalac: Republička administrativna taksa
Račun: 840-742221843-57
Model 97; Poziv na broj 60-239
Iznos: 430,00 dinara
Svrha uplate: Taksa za izvod
Primalac: Prihodi opštinskih organa
Račun: 840-742351843-94
Model 97; Poziv na broj 60-239
Iznos: 250,00 dinara

Takse za naručivanje izvoda iz matične knjige na međunarodnom obrascu su:

Svrha uplate: Taksa za izvod
Primalac: Republička administrativna taksa
Račun: 840-742221843-57
Model 97; Poziv na broj 60-239
Iznos: 720,00 dinara
Svrha uplate: Taksa za izvod
Primalac: Prihodi opštinskih organa
Račun: 840-742351843-94
Model 97; Poziv na broj 60-239
Iznos: 650,00 dinara

Takse za naručivanje uverenja o državljanstvu su:

Svrha uplate: Taksa za uverenje
Primalac: Republička administrativna taksa
Račun: 840-742221843-57
Model 97; Poziv na broj 60-239
Iznos: 770,00 dinara
Svrha uplate: Taksa za uverenje
Primalac: Prihodi opštinskih organa
Račun: 840-742351843-94
Model 97; Poziv na broj 60-239
Iznos: 250,00 dinara

Za sve dodatne informacije, kao i informacije o potrebnoj dokumentaciji za upis činjenica: rođenja, zaključenja braka i smrti, nastalih u inostranstvu, u domaće matične knjige, možete nas kontaktirati na telefon 021/2960-186.

VAŽNO!
Molimo Vas da pre slanja ZAHTEVA pribavite skeniranu uplatnicu kao prilog koji će te priložiti (prikačiti).

Izbor obrasca: