Izaberite stranicu

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА

Capture

 

Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде, Управа за ветерину донела је решење о проглашењу ЗАРАЖЕНОГ ПОДРУЧЈА од заразне болести АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА  код домаћих свиња у насељеним местима Перлез и Фаркаждин док су за УГРОЖЕНА ПОДРУЧЈА проглашена насељена места Книћанин, Бело Блато и ТИТЕЛ.

Важно је да домаћинства која примете сумњу на ову болест код свиња одмах о томе обавесте надлежну ветеринарску станицу.

Узорковање је бесплатно.

Управа за ветерину апелује на све узгајиваче свиња да уколико примете промене здравственог стања или имају угинућа свиња на свом газдинству хитно обавесте свог ветеринара.

Управа за ветерину преко ветеринарских организација на терену, прати здравствено стање и спроводи стални надзор у популацији домаћих и дивљих свиња на афричку кугу свиња на целој територији Србије и предузима свеобухватне мере у циљу спречавања ширења те заразне болести.

Подсећамо да је афричка куга свиња вирусна, веома опасна заразна болест домаћих и дивљих свиња за коју вакцина не постоји.

У ЗАРАЖЕНОМ подручју, ради сузбијања и искорењивања афричке куге свиња спроводе се и спроводиће се следеће мере:

1) Попис свих газдинстава на којима се држе и узгајају свиње, у што краћем року, као и обележавање и регистрацијa свих необележених свиња уз клинички преглед у року од седам дана, под надзором ветеринарског инспектора; Еутаназија свих свиња на зараженом газдинству, без одлагања, под надзором ветеринарског инспектора; нешкодљиво уклањање лешева угинулих и убијених свиња и спровођење свих других мера на зараженом газдинству у складу са посебним прописом;

2) Забрана премештања и превоза свиња јавним или приватним путевима, осим ако је неопходно по путевима на газдинству, када такво премештање и превоз одобри ветеринарски инспектор. Наведена забрана се не примењује ако се свиње превозе друмским или железничким саобраћајницама без истовара или заустављања. Од наведене забране може да се одступи када се свиње за клање допремају изван зараженог подручја у кланицу која се налази у зараженом подручју на хитно клање;

3) Чишћење, дезинфекција и по потреби дезинсекција, што је пре могуће након контаминације, камиона, других возила и опреме који се користе за превоз свиња, других животиња или материјала који могу да буду контаминирани (као што су лешеви, сточна храна, стајњак и друго). Камион или возило, који су употребљени за превоз свиња не смеју да напусте заражено подручје док се не очисте и дезинфикују и док их ветеринарски инспектор не прегледа и поново одобри за превоз;

4) Забрана уласка и изласка других домаћих животиња на и са газдинства без одобрења ветеринарског инспектора;

5) Пријављивање ветеринарском инспектору, без одлагања, сваке оболеле или угинуле свиње са газдинства, који налаже одговарајућа испитивања;

6) Забрана организовања сајмова, изложби и другог окупљања животиња, продаја хране животињског порекла и хране за животиње ван пословног простора, као и рада сточних пијаца;

7) Забрана премештања свиња са газдинства на коме се држе док не протекне најмање 40 дана од спроведеног чишћења и прве дезинфекције, по потреби и дезинсекције заражених газдинстава. Након 40 дана, у складу са посебним условима ветеринарски инспектор може да одобри премештање свиња са газдинства, како би се превезле директно у:

– кланицу, на хитно клање, ако је могуће у зараженом или угроженом подручју,

– објекат за нешкодљиво уклањање лешева или одговарајуће место где се свиње одмах уништавају, а њихови лешеви нешкодљиво уклањају под надзором ветеринарског инспектора,

– друге објекте који се налазе у зараженом подручју, у посебним случајевима;

Ветеринарски инспектор може да одобри да се свиње превезу директно у кланицу под условом да:

– се обавести ветеринарски инспектор одговоран за кланицу о упућивању свиња и да се по приспећу свиња у кланицу о томе обавести ветеринарски инспектор који је одобрио упућивање свиња на клање;

– се по доласку у кланицу свиње држе и кољу одвојено од других свиња;

– ветеринарски инспектор током анте и пост мортем прегледа који се обавља на кланици не установи симптоме који указују на афричку кугу свиња. Месо мора да се пошаље тако да се пошиљка запечати пре отпреме и остане запечаћена током превоза;

– се свежо месо свиња преради или обележи специјалном ознаком и обради одвојено у објектима које за ту сврху одреди министарство;

Када мере због нових жаришта трају дуже од 40 дана па је због тога угрожена добробит животиња или су се појавили други проблеми у држању свиња на захтев власника, ветеринарски инспектор може да одобри премештање свиња са неког газдинства у зараженом подручју у складу са посебним прописом.

7а) Ветеринарски инспектор може да одобри клање свиња на газдинству за сопствене потребе у зараженом подручју, на захтев власника/држаоца свиња у складу са посебним прописом и под следећим условима:

– Да је власник газдинства у зараженом подручју који има намеру да изврши клање свиња ради производње меса за сопствене потребе, најавио најмање 24 часа раније клање ветеринарској организацији која спроводи Програм мера здравствене заштите животиња у зараженом подручју на којем се газдинство налази;

– Да су обезбеђене потребне биосигурносне мере приликом клања свиња (место клања на ограниченом простору, чишћење и дезинфекција, услови за нешкодљиво уклањање споредних производа животињског порекла на газдинству и мере спречавања преношења и изношења потенцијално инфективног материјала);

– Да се клање свиња врши уз присуство ветеринара из надлежне ветеринарске организације који ће потврдити да су свиње намењене за клање искључиво здраве животиње које не показују никакве симптоме болести, што је еквивалентно анте мортем прегледу животиња на кланици;

– Да је ветеринарски инспектор обавештен од стране ветеринара да су испуњени сви потребни услови за клање.

Пре клања на газдинству, доставиће се узорак у лабораторију ради дијагностичког испитивања на Афричку кугу свиња. Изузетно, уколико из објективних разлога није могуће узорковати, доставити или обрадити узорке анте мортем (крв живих животиња), може се дозволити клање на газдинству уз узорковање пост мортем.

Месо свиња закланих на газдинству за сопствене потребе не сме се користити, нити отуђивати и мора остати на газдинству до добијања резултата дијагностичког испитивања на Афричку кугу свиња. Уколико је резултат негативан, ветеринар ће власнику/држаоцу свиња дозволити коришћење меса и о томе обавестити надлежног ветеринарског инспектора, а ако се добије позитиван резултат на Афричку кугу свиња поступиће се у складу са посебним прописима.

8) Забрана промета семена, јајних ћелија и ембриона свиња са газдинстава која се налазе у зараженом подручју;

9) Примена биосигурносних мера које мора да спроводи свака особа која улази или излази са газдинства у зараженом подручју у циљу смањења ризика од ширења вируса афричке куге свиња укључујући и обавезно држање свиња у ограђеном објекту/ простору, односно забрану држања свиња на отвореном;

10) Зaбрана употребе помија у исхрани свиња;

11) Убијање и клање домаћих свиња на газдинствима ниског нивоа биолошке сигурности у насељеном месту у ком је потврђена зараза, као и у другим местима у оквиру зараженог подручја, а на основу анализе ризика и у складу са епизоотиолошком ситуацијом у циљу спречавања ширења болести;

12) Забрана поновног насељавања свиња на газдинствима на којима је извршена депопулација у периоду трајања мера на подручју проглашеним зараженим од афичке куге свиња код домаћих, односно дивљих свиња.

На УГРОЖЕНОМ подручју, ради спречавања појаве афричке куге свиња спроводиће се следеће мере:

1) Попис свих газдинстава на којима се држе свиње;

2) Обележавање и регистрација свих необележених свиња;

3) Забрана премештања и превоз свиња јавним или приватним путевима, осим ако је неопходно путевима на газдинствима, када такво премештање и превоз одобри ветеринарски инспектор. Ова се забрана не примењује ако се свиње превозе друмским или железничким саобраћајницама, без истовара или заустављања, или ако свиње за клање долазе изван угроженог подручја на хитно клање у кланицу.

НАПОМЕНА!

ЗАБРАЊЕНА ЈЕ ПРОДАЈА ХРАНЕ ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА И ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ ВАН ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ПИЈАЦА)  КАО И РАДА СТОЧНИХ ПИЈАЦА! У наредном периоду биће појачане контроле од стране инспекцијских служби.