Izaberite stranicu
dokumenta 1

 

 

ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ

 

 

ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ

Prostorni plan opštine Titel (,,Sl.list opstine Titel” br.3-2018 i 92019)

PDR za deo rz jug-I u Titelu (,,Sl.list opstine Titel” , br.9-2016)

PDR PRECISTAC SAJKAS – Plan (,,Sl.list opstine Titel” br. 2-2015, 3-2015)

ppppn-srp-titelski-breg_2021-10-06

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

 

 

PLAN GENERALNE REGULACIJE NASELJA TITEL (,,SLUŽBENI LIST OPŠTINE TITEL,, BROJ 11-22)

1.Kat.i top.plan sa granicama

3.a.Planirana namena povrsina KORIGOVANO

3.b.Planirana namena povrsina

4. Podela na karakt. urb.celine

5. Funkc.rang saob.infrastrukture

6.a.Saob.resenje sa urban.regulacijom

6.b.Saob.resenje sa urban.regulacijom

7.1.General.resenje_vodopr.infr

7.2.General.resenje_gas i struja

7.3.General.resenje_elektr.kom.infr

Urbanistički projekat Gerontološkog centra-Doma za stare na parceli 4949 KO Titel

UP-1-2023-GERONTOLOSKI CENTAR-DOM ZA STARE-TITEL-usvojeno Komisija za planove-elpotpis

Urbanistički projekat urbanističko arhitektonske razrade lokacije parcela 2609-1 i 2610-1 KO Šajkaš za potrebe izgradnje farme krava

Tekstualna dokumentacija