Izaberite stranicu

Прикључење нелегално изграђених објеката на комуналну инфраструктуру

Влада Републике Србије је дана 23.8.2023. године усвојила Уредбу о начину, условима и поступку за привремено прикључење на електроенергетску мрежу, гасну мрежу, мрежу даљинског грејања, водовод и канализацију незаконито изграђених објеката која се примењује почев од 15.9.2023. године.

Општина Тител позива све грађане који живе у нелегалним објектима да преузму упутство и обрасце са сајта Општине, припреме документацију и пријаве се за остваривање права на комунални прикључак – један или више.

Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине,  је припремило одговарајуће обрасце који се налазе на сајту Општине или се могу преузети на шалтеру писарнице Општине Тител, улица Главна  број 1.

Рок за подношење захтева за привремено прикључење почиње од 15.9.2023. године и траје 30 календарских дана односно до 15.10.2023. године, а по истеку рока захтеви се не могу подносити.

Ближе информације можете добити у Одељења за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине Општине Тител, Главна број 1, канцеларија број 13. Контакт телефон: 021/29 60 165  лок. 26

Упутство

ЗАХТЕВ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ – СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 2023

ЗАХТЕВ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ – ФИЗИЧКА ЛИЦА 2023