Izaberite stranicu
dokumenta 1

ОГЛАСНА ТАБЛА

Јавно оглашавање -Маршаљ – Решење 

Јавно оглашавање – Решења

План конкурса за удружења и верске заједнице у 2024.години

Статут Општине Тител

Одлука о организацији Општинске управе општине Тител

Одлука о матичним подручјима на територији општине Тител

Списак одељења са именима и презименима запослених руководиоца

Списак овлашћених лица за вођење управног поступка

Упутство за поступање у складу са чланом 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16)

Обавештење о прибављању података из службених евиденција

Решење о образовању Жалбене комисије у општини Тител

Образац изјаве

Решењa – јавно достављање

Решење о постављању начелника Општинске управе

Обавештење – процена утицаја на животну средину

Обавештење – процена утицаја на животну средину

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

План рада Општинске управе Тител за време трајања ванредног стања

Мере из Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2 заразном болешћу

Инструкције о организацији радних процеса у органима државне управе и служби Владе у примени мера заштите од заразне болести COVID-19 након укидања ванредног стања

Наредба о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима

Оглас о попуњавању положаја заменика начелника путем јавног конкурса у Општинској управи општине Тител

Образац изјаве

Оглас – јавно достављање

Решења

Обавештење – пријем захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада

Обавештење 

Обавештење о донетом решењу о издавању дозволе за складиштење неопасног отпада постројења

Регистар издатих дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање отпада