Izaberite stranicu

Обавештење о забрани примене тоталних хербицида на јавним површинама

На основу досадашњих, све учесталијих, пријава грађана општине Тител Одељењу за инспекцијске послове, утврђено је да грађани користе тоталне хербициде (на бази глифосата) за спречавање раста трава на јавним површинама.

Иако се препарати на бази глифосата налазе на листи дозвољених хербицида, неопходна је њихова строга контрола коришћења, пре свега придржавање упутства у оквиру којег стоји да се препарати примењују за сузбијање једногодишњих, двогодишњих и вишегодишњих корова у засадима воћа и винове лозе, на стрништима, у сувим каналима, на необрађеним површинама, на непољопривредним површинама (пруге, насипи, индустријске површине). Закључујемо да се примена тоталних хербицида не сме користити на површинама које су у сталном контакту са људима и животињама, односно на јавним површинама.

Обавештавамо вас да ћемо сваку пријаву у вези са применом тоталних хербицида на јавним површинама проследити фитосанитарној инсепкцији.