Izaberite stranicu

Обавештење о пројекту Хангара за смештај пољопривредних машина на КП бр. 2624 Мошорин

Обавештавамо јавност и заинтересоване органе и организације да је носилац пројекта, LOGIN EKO doo Булевар Зорана Ђинђића бр. 125 Нови Београд, поднео Одељењу за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине општинске управе Тител захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину за пројекат Хангар за смештај пољопривредних машина на КП бр.2624 Мошорин, дана 22.02.2023. године, заведен под бројем 501-15/2023-IV-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у кацеларији бр. 6 Општинске управе Тител, Главна бр.1 Тител у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.