Izaberite stranicu

Обавештење о означавању табли са називима улица и кућних бројева

Обавештавамо грађане општине Тител да је у складу са чланом 29. Закона о регистру просторних јединица и адресном регистру („Сл. гласник РС“ бр. 09/20), јединица локалне самоуправе у обавези да изврши обележавање и означавање објеката у случајевима када се утврди, измени или угаси назив улице или трга, те сходно томе Комисија за доделу назива улица, тргова и заселака на територији општине Тител у сарадњи са ЈКП „Комуналац“ Тител и ДОО „Извор“ Шајкаш улази у последњу фазу реализације пројекта ажурирања Адресног регистра, финансираног од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе.

Почетак реализације обележавања улица и објеката (кућа) кућним бројевима на територији општине Тител планиран је у периоду од 13.06.2022. године до окончања посла, односно најкасније до 15.07.2022. године и представљаће специфичне радове који подразумевају непосредни контакт са грађанима у смислу уласка овлашћеног извршиоца услуге на приватно власништво и постављања табли са називом улице и кућног броја.

Како би се избегле нежељене ситуације, а обележавање улица и објеката што ефикасније реализовало, грађани су у обавези да:

  • омогуће приступ објектима на којима се врши пренумерација, сходно члану 32. Закона, овлашћеним лицима задуженим за постављање табли и таблица који су у радној одећи видно обележеној логом предузећа ЈКП „Комуналац“ Тител и ДОО „Извор“ Шајкаш
  • свако неовлашћено означавање, скидање, уништавање, оштећење или нарушавање изгледа табле за означавање назива улице и таблице са кућним бројем (члан 29.) као и онемогућавање постављања табле са кућним бројем на објекту односно катастарској парцели (члан 32.) санкционисано је казненим одредбама члана 35. Закона
  • издавање нове личне карте у случају када се уписује адреса пребивалишта у личну карту због утврђивања назива улица и кућних бројева за улице које претходно нису имале назив, односно кућни број, као и у случају промене постојећих назива улица и пренумерације постојећих кућних бројева, у оквиру националног пројекта ажурирања Адресног регистра, обавља без плаћања прописаних накнада на име цене обрасца и трошкова техничке израде личне карте, сходно Закључцима Владе PC 05 бр. 205-684/2019 од 24.01.2019. год и 05 бр.205- 2571/2019 од 21.03.2019. године
  • свако онемогућавање постављања кућног броја од стране грађана, биће евидентирано Записником са терена од стране извршиоца услуге задуженог за постављање табли и прослеђено надлежним инспекцијским службама на поступање

Напомињемо да је пренумерација извршена на основу Решења Републичког геодетског завода, које можете пронаћи прочитати овде.

У случају нејасноћа и недоумица око процеса означавања табли са називима улица и кућних бројева можете контактирати представницу Комисије за доделу назива улица, тргова и заселака на територији општине Тител Ивану Милинов, на телефон: 021/2960-186.