Odeljenjem za inspekcijske poslove rukovodi rukovodilac odeljenja diplomirani inženjer poljoprivrede, Vladimir Soro.

Vladimir Soro
Diplomirani inženjer poljoprivrede
Rukovodilac Odeljenja za inspekcijske poslove

vladimir soro

Rođen je 1967. godine u Titelu. Diplomirao je na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu.

Oženjen je i otac dvoje dece.

Vladimir Soro
Rukovodilac Odeljenja za inspekcijske poslove
Kontakt telefon: 021/2960–186, lokal 30
Imejl: soro@opstinatitel.rs

Rukovodilac odeljenja organizuje rad i obezbeđuje zakonito i efikasano obavljanje poslova odeljenja, stara se o pravilnoj raspodeli predmeta i poslova iz nadležnosti odeljenja i ispunjavanju radnih obaveza zaposlenih.

Rukovodilac Odeljenja za inspekcijske poslove neposredno rukovodi radom Odeljenja i odgovara za izvršenje poslova iz delokruga odeljenja. Organizuje i obezbeđuje zakonito i efikasno obavljanje poslova iz delokruga odeljenja, planira rad odeljenja, zaprima i raspoređuje predmete iz delokruga odeljenja, donosi i potpisuje pojedinačna akta iz delokruga odeljenja kojim rukovodi, obavlja najsloženije poslove iz delokruga rada odeljenja, prati propise iz nadležnosti odeljenja i vrši druge poslove i zadatke utvrđene aktima organa opštine, koordinira rad sa drugim odeljenjima. Vrši nadzor nad radom zaposlenih u odeljenju i daje im stručna uputstva za rad, vodi evidenciju prisutnosti zaposlenih u odeljenju, prati i proučava stanje u svim oblastima inspekcijskog delovanja i daje predloge za preduzimanje odgovarajućih mera i po potrebi odlazi na teren sa inspektorima. Usklađuje aktivnosti inspekcijskih službi, priprema izveštaje o radu odeljenja, priprema analize, informacije i izveštaje o stanju u oblasti inspekcijskog nadzora i predlaže mere za unapređenje rada, izrađuje i obezbeđuje izradu nacrta i predloga opštih i drugih akata iz delokruga odeljenja za organe opštine i druge nadležne organe, ostvaruje saradnju sa organima, imaocima javnih ovlašćenja, pravnim i fizičkim licima u cilju efikasnog obavljanja inpekcijskog nadzora, utvrđuje operativne planove rada odeljenja i priprema odgovore na predstavke, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Opštinske uprave i Predsednika opštine.

U izvršavanju poslova odeljenja, rukovodilac odeljenja je u obavezi da se pridržava naloga načelnika Opštinske uprave.

Rukovodilac odeljenja za svoj rad odgovara načelniku Opštinske uprave.