Predsednik Skupštine opštine Titel
Vesna Knežević
Pravnik iz Titela

Imejl: vesna.knezevic@opstinatitel.rs
Telefon: (+381) 21 860 186
Faks: (+381) 21 861 553

Predsednik Skupštine predstavlja, organizuje rad Skupštine opštine, saziva i predsedava njenim sednicama, ostvaruje saradnju sa predsednikom opštine i Opštinskim većem, stara se o ostvarivanju javnosti rada, potpisuje akta koja Skupština donosi i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, Statutom, odlukom i Poslovnikom o radu.

Zamenik predsednika Skupštine opštine Titel
Đuro Kukrić
Mašinski tehničar iz Šajkaša

Imejl: djurok@opstinatitel.rs
Telefon: (+381) 21 860 186
Faks: (+381) 21 861 553

Predsednik skupštine ima zamenika koji ga menja u slučaju njegove odsutnosti, sprečenosti da obavlja svoju dužnost ili na osnovu posebnog ovlašćenja.

Sekretar Skupštine opštine Titel
Ljiljana Ćiprovac
Diplomirani pravnik iz Šajkaša

Imejl: ljiljana@opstinatitel.rs
Telefon: (+381) 21 860 186
Faks: (+381) 21 861 553

Skupština opštine ima sekretara koji se stara o obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica skupštine i njenih radnih tela.