Кабинетом председника општине руководи шеф Кабинета председника општине, Радомир Мишљеновић.

Радомир Мишљеновић
Менаџер
Шеф Кабинета председника општине

radomir misljenovic

Рoђeн је 1986. гoдинe у Сарајеву, Босна и Херцеговина. Диплoмирao је на Факултету за правне и пословне студије др Лазар Вркатић у Новом Саду.

Oжeњeн je и oтaц два детета.

Радомир Мишљеновић
Шеф Кабинета председника општине
Контакт телефон: 021/2960–186, локал 17
Имејл: radomir.misljenovic@opstinatitel.rs

Шеф Кабинета председника општине непосредно руководи кабинетом Председника Општине, организује и обезбеђује законито и ефикасно обављање послова из делокруга кабинета; одговоран је за законито и ефикасно обављање кабинетских послова; врши стручне и организационе послове који се односе на припремање рада Председника Општине, обраду усвојених аката, уређење, евидентирање и чување изворних аката и докумената о раду председника општине; пружа и остварује контакт са одборничким групама и одборницима у изради предлога које подносе Председнику Општине, прима писмена насловљена на Председника Општине, води евиденцију и благовремено обавештава Председника Општине; обавља протоколарне послове за Председника Општине; обавља послове пријема поднесака за председника општине и све административне послове везано за преписку председника општине; помаже Председнику општине у обављању свих послова који су у надлежности Председника општине и кабинета, обавља и друге послове по налогу Председника општине.

Шеф Кабинета председника општине за свој рад одговара председнику општине.