Članovi Opštinskog veća opštine Titel su:

 1. Živko Stanković iz Titela
 2. Lajoš Erdeg iz Titela
 3. Stevan Marjanov iz Titela
 4. Veliborka Džambas iz Loka
 5. Nenad Panić iz Vilova
 6. Stanko Pavlović iz Šajkaša
 7. Goran Putnik iz Šajkaša
 8. Marinko Ćutić iz Šajkaša
 9. Ruža Jovanović iz Mošorina
 10. Nedeljko Trivunović iz Mošorina
 11. Miodrag Bagić iz Mošorina

Opštinsko veće:

 1. predlaže Statut, budžet i druge odluke i akta koja donosi Skupština;
 2. neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine opštine;
 3. donosi odluku o privremenom finansiranju u slučaju da Skupština ne donese budžet pre početka fiskalne godine;
 4. vrši nadzor nad radom Opštinske uprave, poništava ili ukida akta Opštinske uprave koja nisu u saglasnosti sa Zakonom, Statutom i drugim opštim aktima ili odlukom koju donosi Skupština;
 5. rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti opštine;
 6. stara se o izvršavanju poverenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti Republike Srbije odnosno Autonomne Pokrajine Vojvodine;
 7. postavlja i razrešava načelnika Opštinske uprave i zamenika načelnika Opštinske uprave;
 8. donosi Poslovnik o svom radu na predlog predsednika opštine;
 9. donosi odluku o pokretanju postupka pribavljanja i otuđenja nepokretnosti u opštinskoj svojini;
 10. utvrđuje predlog odluke o otuđenju nepokretnosti u opštinskoj svojini;
 11. daje saglasnost na cenovnike usluga javnih preduzeća, kao i drugih privrednih subjekata kojima je povereno vršenje komunalnih poslova na teritoriji opštine Titel.