Šef mesne kancelarije: Jelena Panić

Adresa: 22. Oktobra br. 3, 21246 Vilovo

Telefon: 021/866-021