Шеф месне канцеларије: Јелена Панић

Адреса: 22. Октобра бр. 3, 21246 Вилово

Телефон: 021/866-021