Šef mesne kancelarije: Svetlana Bedov

Adresa: Svetozara Miletića br. 78, 21245 Mošorin

Telefon: 021/869-015