Шеф месне канцеларије: Стеван Бајић

Адреса: Бранка Радичевића бр. 13, 21248 Лок

Телефон: 021/867-011