Šef mesne kancelarije: Jelena Panić

Adresa: Kralja Petra I br. 2, 21247 Gardinovci

Telefon: 021/868-011