Шеф месне канцеларије: Јелена Панић

Адреса: Краља Петра I бр. 2, 21247 Гардиновци

Телефон: 021/868-011