Izaberite stranicu

Јавна седница комисије за јавни увид у Нацрт Регионалног просторног плана АП Војводине од 2021. до 2035. године

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине оглашава Јавну седницу комисије за јавни увид у Нацрт Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године на животну средину.

Јавне седнице комисије за јавни увид у Нацрт Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине на животну средину биће одржане у згради Скупштине Аутономне покрајине Војводине, Велика сала, Владике Платона бб, Нови Сад у следећим терминима:
– уторак 14.06.2022. године од 13:00 до 17:00 часова,
– среда 15.06.2022. године од 13:00 до 17:00 часова.

Физичка лица и овлашћени представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднели примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници према распореду и списку који је објављен на интернет презентацији Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине. Јавној седници могу присуствовати по два овлашћена представника правних лица, удружења и потписника петиција, односно типских примедби. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

Све потребне информације су доступне заинтересованима на интернет презентацији Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине на : https://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/

Позив на јавну седницу комисије можете преузети овде.