Statut opštine Titel

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Titel

Pravilnik o izmeni i dopuni pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Titel

Odluka o organizaciji Opštinske uprave opštine Titel

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih u organizacionim oblicima sistema lokalne samouprave opštine Titel za 2017. godinu

Odluka o matičnim područjima na teritoriji opštine Titel

Spisak odeljenja sa imenima i prezimenima zaposlenih rukovodioca

Spisak ovlašćenih lica za vođenje upravnog postupka

Uputstvo za postupanje u skladu sa članom 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16)

Obaveštenje o pribavljanju podataka iz službenih evidencija

Obrazac izjave

Rešenje o obrazovanju Žalbene komisije u opštini Titel

Rešenja – javno dostavljanje

Rešenje o postavljanju načelnika Opštinske uprave

Obaveštenje – procena uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje – procena uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu

Obaveštenje o donetom Rešenju o potrebi i određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje – procena uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje o podnetom zahtevu za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu

Netehnički kraći prikaz studije o proceni uticaja na životnu sredinu

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu