Годишњи извештај о раду и показатељи делотворности инспекцијског надзора локалне пореске администрације за 2018. годину

Годишњи план рада инспекцијског надзора за 2019. годину Одсека за утврђивање и наплату локалних јавних прихода општине Тител

Годишњи извештај о раду локалне пореске администрације за 2017. годину

Годишњи план рада инспекцијског надзора за 2018. годину

Контролна листа

Контролне листе