Kontrolne liste

Zakonska regulativa

Godišnji izveštaj o radu i pokazatelji delotvornosti inspekcijskog nadzora za 2016. godinu prema članu 44. Zakona o inspekcijskom nadzoru

Predlog Godišnjeg plana inspekcijskog nadzora za 2017. godinu

Godišnji izveštaj o radu komunalne inspekcije i pokazatelji delotvornosti inspekcijskog nadzora za 2017. godinu u skladu sa članom 44. Zakona o inspekcijskom nadzoru

Godišnji plan inspekcijskog nadzora komunalnog inspektora za 2018. godinu

Godišnji plan inspekcijskog nadzora komunalnog inspektora za 2019. godinu

Godišnji izveštaj o radu komunalne inspekcije i pokazatelji delotvornosti inspekcijskog nadzora za 2018. godinu u skladu sa članom 44. Zakona o inspekcijskom nadzoru